Controlla - obsługa systemów parkingowych

Obsługujemy przeszło 100 parkingów na rynku polskim i ich liczba dynamicznie rośnie

Usługi

Jesteśmy obecni na 4 rynkach parkingowych:

  • parkingi komercyjne (typu park and ride, centra przesiadkowe, lotniska, dworce kolejowe, parkingi miejskie, centra handlowe, szpitale, baseny, uczelnie, obiekty użyteczności publicznej, gdzie pobiera się opłaty za parkowanie
  • parkingi korporacyjne (firmowe, parkingi pracownicze, centra biznesowe, hotelowe, stacje paliw)
  • parkingi przemysłowe (centra logistyczne, huty, fabryki, hurtownie)
  • parkingi mieszkaniowe (osiedla deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe)
  • parkingi wielofunkcyjne (łączone funkcjonalności dopasowane do potrzeb i specyfiki parkingów wielofunkcyjnych)

Serwis 24/7

Serwis parkingowy: + 48 570 130 770

e-mail: serwis@controlla.pl

Kontakt

Controlla sp. z o.o

siedziba: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

oddział: ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała

REGON: 243469792

KRS: 0000495877

NIP: 5472149278

E-mail: biuro@controlla.pl

Tel: +48 338413980

Tel: +48 338282520