Czytnik

System kontroli dostępu oparty na technologii zbliżeniowej.

RFID

Wykorzystanie technologi kart zbliżenowych MIFARE.

CLIP

Autoryzacja za pomocą twojego telefonu komórkowego.

Mobile

Wymiana danych za pomocą łączy gsm z urządzeniem wykonawczym. On-linowy dostęp do histori operacji.